targyak:vgt2:start

Vállalatgazdaságtan II.

  • Tárgykód: BMEGT20A011
  • Tanszék: Menedzsm. és Vállalatgazd. Tanszék
  • Kredit: 5
  • Félév: II
  • Vizsga: nincs
  • NagyZH: 4

Követelmények

  • A szorgalmi időszakban: négy zárthelyi dolgozat (ZH) megírása.
  • A 2. ZH elméleti kérdésekből míg az 1., a 3. és a 4. ZH-k elméleti kérdésekből és feladatmegoldásból állnak. Az első ZH anyaga az 1. blokk témáiból (1.-4. hét), a 2. ZH anyaga a 2. blokk témáiból (5.-7. hét), a 3. ZH anyaga a 3. blokk témáiból (8.-10. hét) és a 4. ZH-é a 4. blokk témáiból (11.-12. hét) lesznek.
  • Mind a négy ZH egyenként 25 pontot ér, így összesen 100 pont érhető el a félév végére. A ZH-kon - a tudományos kalkulátor szintjét nem meghaladó - számológépen kívül más segédeszköz nem használható.Az évközi jegy megszerzéséhez a 4 ZH-n egyenként a maximális pontok 50%-át kell elérni, azaz minden ZH-n legalább 12,5 pontot.

Segédanyagok

Tankönyv

Hivatalos egyetemi jegyzet

Számonkérések

1. ZH

2. ZH

3. ZH

4. ZH

Egyéb anyagok, linkek

targyak/vgt2/start.txt · Utolsó módosítás: 2016/05/26 18:42 szerkesztette: Anna Pálinger