targyak:vgt1:start

Vállalatgazdaságtan I.

  • Tárgykód: BMEGT20A006
  • Tanszék: Menedzsm. és Vállalatgazd. Tanszék
  • Kredit: 5
  • Félév: I
  • Vizsga: nincs
  • NagyZH: 3

Követelmények

  • A szorgalmi időszakban: három zárthelyi dolgozat (ZH) megírása.
  • Az 1. és 2. ZH 35 %-os, míg a 3. ZH 30%-os súllyal számít be a végeredménybe. A ZH-kon - a tudományos kalkulátor szintjét nem meghaladó - számológépen kívül más segédeszköz nem használható. Mobiltelefon használata sem számológép, sem óra funkcióként nem engedélyezett. Az évközi jegy megszerzéséhez mindegyik ZH-n a maximális pontok 50%-át kell elérni.

Segédanyagok

targyak/vgt1/start.txt · Utolsó módosítás: 2014/09/02 21:23 szerkesztette: Bozsolik Balázs (Bozsi)