targyak:szociologia_gm:start

Szociológia

  • Tárgykód: BMEGT43A053
  • Tanszék: Szociológia és Kommunikáció Tanszék
  • Kredit: 3
  • Félév: II
  • Vizsga: van
  • NagyZH: 2 db ZH

Követelmények

Az aláírás megszerzésének feltétele a két félévközi ZH legalább 50%-os teljesítése. Azok a hallgatók, akik a két zh-t min. közepes érdemjeggyel (összesített pontszám alapján) teljesítik, megajánlott vizsgajegyet kapnak. Valamint, esettanulmányért kapott plusz pontszámmal javítani lehet az összpontszámon, ami alapján jobb megajánlott jegyet lehet szerezni. Az aláírást megszerzett hallgatók írásbeli (teszt jellegű) vizsgát tesznek a vizsgaidőszakban. A vizsgakérdések az előadások (1-12.hét) és kötelező irodalom alapján lesznek (40/60% arányban) összeállítva. A megajánlott vizsgajeggyel rendelkező hallgatók, amennyiben (technikailag) nem jelentkeznek be egyik vizsgaalkalomra sem, saját hibájukból kifolyólag megajánlott jegyüket elvesztik, az aláírás azonban továbbra is érvényes.

Segédanyagok

Tankönyv

S. Nagy Katalin (szerk.): Szociológia (közgazdászoknak). Typotex, 2007.

Hivatalos egyetemi jegyzet

Számonkérések

Minden számonkérés (ZH és vizsga) tesztes kérdéssorból áll.

Egyéb anyagok, linkek

targyak/szociologia_gm/start.txt · Utolsó módosítás: 2016/05/26 18:40 szerkesztette: Anna Pálinger