targyak:prezentacio:start

Prezentáció

  • Tárgykód: BMEGT51A004
  • Kredit: 3
  • Félév: V
  • Vizsga: nincs
  • NagyZH: nincs
  • KisZH: nincs
  • Beadandó: 4

Leírás

A tantárgy célkitűzése a szakmai kommunikációs ismeretek, készségek fejlesztése, az anyanyelvi tudatosság formálása; az előadói és a prezentációs kultúra alapelemeinek kialakítása, műfajainak, technikai eszköztárának megismertetése. A tantárgy keretében a témával kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítására egyaránt sor kerül.

Követelmények

A félév során négy beadandót kell elkészíteni. Az első három 20 pontos, az utolsó 40.

Segédanyagok

targyak/prezentacio/start.txt · Utolsó módosítás: 2014/05/29 18:25 szerkesztette: Bozsolik Balázs (Bozsi)