targyak:mikro:start

Közgazdaságtan I.

 • Tárgykód: BMEGT30A003
 • Tanszék: Közgazdaságtan Tanszék
 • Kredit: 5
 • Félév: I
 • Vizsga: van
 • NagyZH: 3
 • Beadandó: van

Követelmények

 • Közgazdaságtan I. (BMEGT30A003) tárgy esetében a Műszaki menedzser szakos hallgatók számára változás történik a 2014/15-ös tanév őszi félévétől kezdve mind a tárgy tematikájában, mind a számonkérés kapcsán.
 • A szorgalmi időszakban: Az aláírás megszerzésének feltétele három házi feladat benyújtása. A házi feladat számolási feladatokból áll, amelyet meghatározott időre kell saját kézzel írt formában leadni az oktatónál. Ezeknek az otthoni feladatoknak a kiadása a dolgozatot megelőző héten történik, és a dolgozat napján déli 12 óráig kell benyújtaniuk azt. A házi feladatok egyenként 50 pontosak, amelyekből 40 pontot kell elérni külön-külön ahhoz, hogy a hallgató aláírást szerezzen.
 • A félév folyamán 3 dolgozat megírására is kerül sor, ez alapján a hallgatók megajánlott jegyet kaphatnak. A megajánlott jegy kialakításánál a 3 zh átlagát vesszük, de egyenként eredményesnek kell lenni a dolgozatoknak, azaz min. 50%-ot el kell érniük hozzá.
 • A vizsgaidőszakban: A vizsga írásbeli. Két eredménytelen írásbeli vizsgát követően lehetőségük nyílik szóbeli vizsgát tenni.

Segédanyagok

Egyéb jegyzetek

Számonkérések

ZH

Vizsga

Egyéb anyagok, linkek

targyak/mikro/start.txt · Utolsó módosítás: 2014/09/02 19:39 szerkesztette: Bozsolik Balázs (Bozsi)