targyak:marketinggyakorlat:start

Marketing a gyakorlatban

  • Tárgykód: BMEGT20A035
  • Tanszék: Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék
  • Kredit: 5
  • Félév: VI
  • Vizsga: van
  • NagyZH: nincs
  • KisZH: nincs
  • Beadandó: 4 db

Követelmények

A Marketingelmélet a gyakorlatban című tantárgy során a hallgatók mélyebb ismereteket szerezhetnek a marketing új koncepcióiról és gyakorlati megoldásairól, a vállalati döntések marketing információkkal való megalapozottságának fontosságáról. A tárgy célja, hogy az esettanulmányokon, a projektfeladatokon és a hozzájuk kapcsolódó beszámolókon keresztül a hallgatók jártasságot szerezzenek az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásában, a tanult módszerek és modellek alapján el tudják végezni a kiválasztott terület (termékcsoport, ágazat, márka) marketingelemzését, s rá tudjanak mutatni a vevőérték növelésének marketing lehetőségeire.

A tárgy teljesítésének feltétele a sikeres szóbeli vizsga. A fél év során a hallgatók 4-5 fős csoportokban, az oktatók által megadott témákat dolgozhatják fel. A csoportos feladatokkal maximálisan szerezhető pontszám 100 (50-50). Ebből 60 pont az írásban beadott dolgozat, 40 pont a prezentáció alapján érhető el. Az aláírás feltétele, hogy a hallgatók 70%-át teljesítsék a csoportfeladatnak, azaz 70 pontot érjenek el a beadandó feladatokkal. A hallgatók a félév során mind a két témából 10-10 tételt kapnak, melyekből a vizsgaidőszakban szóbeli vizsgát tesznek.

Segédanyagok

Számonkérések

Vizsga

Egyéb anyagok, linkek

targyak/marketinggyakorlat/start.txt · Utolsó módosítás: 2014/05/30 00:43 szerkesztette: Bozsolik Balázs (Bozsi)