targyak:marketing:start

Marketing alapjai

  • Tárgykód: BMEGT20A004
  • Tanszék: Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék
  • Kredit: 5
  • Félév: I
  • Vizsga: van
  • NagyZH: 2
  • Beadandó: 2

Segédanyagok

Tankönyv

Hivatalos egyetemi jegyzet

Számonkérések

1. ZH

2. ZH

targyak/marketing/start.txt · Utolsó módosítás: 2014/04/24 19:37 szerkesztette: Andi Szabó