targyak:makropu:start

Makrogazdasági pénzügyek

  • Tárgykód: BMEGT35A011
  • Kredit: 3
  • Félév: III
  • Vizsga: nincs
  • NagyZH: 2
  • Beadandó: nincs

Követelmények

A félév során három zárthelyi vizsgára kerül sor, amelynek összesített pontszáma alapján kerül az érdemjegy meghatározásra. Az 1. és 2. ZH összevontan kerül megírásra a 7. oktatási héten, a 3. ZH pedig a 14-ik oktatási héten. A zárthelyi dolgozatokra az előadások időpontjában kerül sor, a pontos idő és terembeosztást a zárthelyik előtt közzé tesszük. A zárthelyi eredmények csak összevontan kerülnek értékelésre, tehát nem kell zárthelyinként teljesíteni a minimumot, hanem összességében kell megfelelni. A ZH-k súlyozása a végső jegyhez 0,3*1. zh eredménye + 0,2*2. zh eredménye + 0,5*3. zh eredménye.

Segédanyagok

Tankönyv

Hivatalos egyetemi jegyzet

Egyéb jegyzet

Számonkérések

1. ZH

2. ZH

Egyéb anyagok, linkek

targyak/makropu/start.txt · Utolsó módosítás: 2014/01/12 23:46 szerkesztette: Tamás Czesznak