targyak:makro:start

Közgazdaságtan II.

  • Tárgykód: BMEGT30A004
  • Tanszék: Közgazdaságtan Tanszék
  • Kredit: 5
  • Félév: II
  • Vizsga: van
  • NagyZH: 2
  • Beadandó: nincs

Követelmények

  • A félév folyamán két zárt helyi dolgozatra kerül sor
  • az aláírás megszerzésének feltétele a zárthelyi dolgozatok minimum 50%-os teljesítése (külön-külön), mégpedig úgy, hogy ehhez egyikénél a hallgató ne vegyen igénybepótlást.

Segédanyagok

Tankönyv

Hivatalos egyetemi jegyzet

Egyéb jegyzet

Számonkérések

1. ZH

2. ZH

Vizsga

targyak/makro/start.txt · Utolsó módosítás: 2014/06/10 17:05 szerkesztette: Andi Szabó