targyak:infokommrendszer:start

Infokommunikációs rendszerek menedzsmentje

  • Tárgykód: VITMA066
  • Tanszék: Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
  • Kredit: 3
  • Félév: VI
  • Vizsga: van
  • NagyZH: 1

Követelmények

  • A szorgalmi időszakban: Jelenléti ív, az aláírás feltétele az előadások 70%-án való részvétel
  • A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga, a vizsgajegy a vizsgakérdésekre adott pontszámok alapján alakul ki, a maximális 30 elérhető pontból legalább 10 pontot kell teljesíteni.

Segédanyagok

Kidolgozott vizsgakérdések

Kérdéssorok

Vizsgakérdések

targyak/infokommrendszer/start.txt · Utolsó módosítás: 2015/05/27 15:35 szerkesztette: Tamás Czesznak