targyak:digit:start

Digitális technika

  • Tárgykód: BMEVIIIA041
  • Tanszék: Irányítástechnika és Informatika Tanszék
  • Kredit: 5
  • Félév: III
  • Vizsga: van
  • NagyZH: 1

Követelmények

  • A szorgalmi időszakban: A hallgatók tanulmányi előmenetelét a szorgalmi időszakban zárthelyi íratásával ellenőrizzük. A félév végén aláírást csak azok a hallgatók kaphatnak, akik a zárthelyin legalább elégséges eredményt produkálnak.
  • A vizsgaidőszakban: A félév vizsgával zárul. A vizsga írásbeli, elméleti és gyakorlati példamegoldó feladattal. A kreditpont megszerzésének feltétele a legalább elégséges vizsgaeredmény.

Segédanyagok

Tankönyv

Hivatalos egyetemi jegyzet

Egyéb jegyzet

Számonkérések

ZH

Vizsga

Egyéb anyagok, linkek

targyak/digit/start.txt · Utolsó módosítás: 2014/09/02 21:41 szerkesztette: Bozsolik Balázs (Bozsi)