targyak:designtori:start

Designtörténet

  • Tárgykód: BMEGEAGDT
  • Tanszék: Gép-és Terméktervez. Tsz
  • Kredit: 3
  • Félév: VI
  • Vizsga: van
  • NagyZH: nincs
  • KisZH: nincs
  • Beadandó: 3 db

A hallgatók megismertetése a formatervezés történeti folyamatában történő változásával. A korstílusok meg-, illetve felismerése, ízlésformálási célból. A design hasznának bemutatása a versenyképesség elérésében. A korstílus bemutatása mint inspirációs forrás.

Követelmények

A tárgy vizsgajeggyel zárul, amely megszerzésének feltétele az előadásokon a TVSZ (Tanulmányi és Vizsga Szabályzat) által meghatározott részvétel (max. négy hiányzás), a dolgozat teljesítése írásban és a szóbeli vizsga.

A félév során a hallgatóknak meghatározott témákban három dolgozatot kell írniuk. A dolgozatokra a negyedik, kilencedik és a tizenharmadik héten kerül sor. A félév végén a hallgatóknak meghatározott témában dolgozatot kell írniuk, amelyeket a vizsga alkalmával kell beadniuk.

Segédanyagok

targyak/designtori/start.txt · Utolsó módosítás: 2014/05/30 01:24 szerkesztette: Bozsolik Balázs (Bozsi)