kepzesek:mm

Műszaki menedzser

A Műszaki menedzser képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodás és szervezéstudományi ismerettel rendelkeznek a komplex tudást és látásmódot igénylő feladatok megoldásához. Felkészítés a gazdasági életben való részvételre és előkészítés a mesterképzésre.

Követelmények

  • Az alapszakra vonatkozó képesítési és kimeneti követelmények elvárásai alapján:
    A képzési idő 7 félév. A megszerzendő kreditpont 210. A képzés az 5. félévben modulokra válik, melyek a Környezetgazdaságtan modul, Menedzsment modul, Pénzügy modul, Termékmenedzsment modul. A kötelező tárgyakon kívül a kötelezően választható, valamint a szabadon választható tárgyak keretében lehet az egyéni igényeknek megfelelő tárgyakat elvégezni.
  • Az alább látható előtanulmányi rend táblázatban a mintatervben található kötelező tantárgyakat tüntettük fel. Az alapszak sikeres teljesítéséhez szükséges továbbá szabadon választható tárgyakból 12 kreditpont, kötelezően választható tantárgyakból (két tárgy a kommunikációs blokkból) 6 kredit teljesítése. Kritériumfeltétel, azonban kreditponttal nem járó tárgy a Testnevelés (két félév). A hallgatóknak lehetőségük van nyelvi ismeretek megszerzésére is. Erről a BME Idegennyelvi Központ weboldalán olvashattok bővebben.
  • Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert, legalább középfokú C típusú szakmai, vagy felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga szükséges.

Előtanulmányi rend

kepzesek/mm.txt · Utolsó módosítás: 2014/01/13 22:26 szerkesztette: Balázs Varga