kepzesek:gm

Gazdálkodási és menedzsment

A Gazdálkodási és menedzsment alapszak közgazdászokat képez. Az alapképzés célja a közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismeretek, készségek kialakítása, valamint ezek gyakorlat-orientált alkalmazásának kidolgozása. Felkészítés a gazdasági életben való részvételre és előkészítés a mesterképzésre.

Követelmények

  • Az alapszakra vonatkozó képesítési és kimeneti követelmények elvárásai alapján:
    A képzési idő 6 félév + 1 félév összefüggő – konzultációval támogatott, önálló gyakorlati feladatmegoldást, írásos beszámolót tartalmazó – szakmai gyakorlat. A megszerzendő kreditpont 180+30. A képzés egységes, nem válik szakirányokra, speciális modulokra, de a speciális szakmai érdeklődés a projektfeladatok, a kötelezően választható, valamint a szabadon választható tárgyak keretében kezelhető.
  • Az alább látható előtanulmányi rend táblázatban a mintatervben található kötelező tantárgyakat tüntettük fel. Az alapszak sikeres teljesítéséhez szükséges továbbá szabadon választható tárgyakból 12 kreditpont, kötelezően választható tantárgyakból (két tárgy a kommunikációs blokkból, egy a társadalomtudományi blokkból) 9 kredit teljesítése. Kritériumfeltétel, azonban kreditponttal nem járó tárgy a Testnevelés (két félév). A hallgatóknak lehetőségük van nyelvi ismeretek megszerzésére is. Erről a BME Idegennyelvi Központ weboldalán olvashattok bővebben.
  • Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert, legalább középfokú C típusú szakmai, vagy felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga szükséges.

Előtanulmányi rend

kepzesek/gm.txt · Utolsó módosítás: 2014/01/13 21:32 szerkesztette: Balázs Varga